w Prawo autorskie

Wpis traktujący o dozwolonym użytku w pracy nauczyciela spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odzewem z Waszej strony. W związku z tym pojawiło się także niezwykle ciekawe zagadnienie dotyczące dozwolonego użytku w pracy korepetytora, lektora, instruktora.

Podstawa prawna i wyjaśnienie.

Dozwolony użytek, o którym mowa regulują m.in. przepisy art. 27 i 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chciałbym się skupić na treści art. 27:

Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Dążąc do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące dozwolonego użytku w pracy korepetytora, lektora w prywatnej szkole, instruktora, etc. należy zwrócić szczególną uwagę na zakres podmiotowy powyższego przepisu, mianowicie: instytucje naukowe i oświatowe. Nie ma większego sensu enumeratywnie wymieniać podmiotów, które należą do grona takich instytucji, ale pochylmy się nad kwestią tego czy można umieścić osobę niezatrudnioną w jednej z tych instytucji w takim zbiorze (takie pytanie zadała Pani Asia w jednym z komentarzy).

W zasadzie bez znaczenia pozostaje czy dana osoba jest zatrudniona w np. szkole średniej, gdyż nawet jeśli tak jest, to podczas prywatnych korepetycji w domu nie jest pracownikiem szkoły, zatem nie będzie korzystać z takich samych uprawnień (dotyczących dozwolonego użytku) jak podczas lekcji w tejże placówce.

Podkreślić należy, iż ujęte w art. 27 instytucje to także szkoły prywatne, bowiem forma prawna prowadzonej jako podstawowa działalności oświatowej – a w szczególności używana nazwa – ma drugorzędne znaczenie. O możliwości powołania się na omawianą postać dozwolonego użytku przesądza okoliczność zaliczenia danego podmiotu do instytucji oświatowych, wkomponowanych w system oświaty; zakwalifikowanie do instytucji, które realizują obowiązek szkolny, przyznają tytuły i uprawnienia zawodowe, świadectwa i certyfikaty potwierdzające uzyskanie wykształcenia (Bukowski Marek, Prawo autorskie i prawa pokrewne, komentarz do art. 27, autor: Stanisławska-Kloc Sybilla, LEX 2015).

Reasumując, sama nazwa Szkoła Językowa, Szkoła Tańca, Szkoła Gotowania, etc. nie wpływa na możliwość powoływania się pracujących tam korepetytorów, instruktorów czy nauczycieli na instytucję dozwolonego użytku na cele edukacji.

Zachęcam do dyskusji zarówno w komentarzach jak i na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Fot.: Patrik Göthe (unsplash.com)

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search