w Prawo autorskie, Prawo cywilne

Kontynuując temat ochrony wizerunku poruszany w poprzednim wpisie: Na czym polega ochrona wizerunku i co można w Internecie, chciałbym dziś przybliżyć sytuacje, w których zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest konieczna.

Bez przesady z tym pytaniem.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie art. 81, wskazuje pewne nieliczne przypadki, w których zgoda nie jest wymagana. I tak:

1. zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli dana osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie:
sytuacja jest prosta – jeżeli modelka bierze udział w sesji zdjęciowej do reklamy kolczyków, to przyjmując zapłatę za wykonaną pracę wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku.

2. zezwolenia nie wymaga również rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych:
aktor, polityk czy jakakolwiek inna znana osoba w trakcie pełnienia przez nią funkcji zawodowej niejako wystawiona jest przed obiektywy. Pamiętać jednak należy, że ten sam aktor czy polityk poza pełnieniem ww. funkcji jest osobą taką samą jak każdy inny, posiadającą swoje prywatne życie. Jeśli zatem spotkasz taka osobę podczas rodzinnych wakacji w Alpach, to bez jej zgody nie możesz rozpowszechnić zrobionego jej zdjęcia bez narażenia się na odpowiedzialność za naruszenie tego dobra osobistego.

3. zezwolenia nie potrzeba jeżeli osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza:
robiąc zdjęcie na plaży czy na koncercie oczywistym jest, że nie będziesz pytać każdej widocznej na nim osoby o zgodę.

Foto: Jay Simmons (unsplash.com)

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search