w Bez kategorii

Pewnego dnia tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Królewna Śnieżka poprosiła krasnoludki o ścięcie choinki rosnącej przed ich małym urokliwym domkiem. Była niezmiernie szczęśliwa z kilkumetrowego drzewka, które stanęło na środku ich pięknego bajkowego salonu przyozdobione mnóstwem bombek i lampek. Tuż po świętach krasnoludki posadziły nowe drzewko i… wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

A gdyby tak chcieć poczuć się jak w bajce. Koniec końców zbliża się Boże Narodzenie. Niestety w naszym pięknym kraju krasnoludki poszłyby z torbami.

Podstawa prawna:

Art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, j.t.) oraz rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z dnia 20 października 2004 r.; Dz.U. z 2004 r. poz. 228).

W praktyce:

I tak, wycięcie bez pozwolenia np. dębu o średnicy 100 cm na wysokości 130 cm kara wyniesie ok. 64000 zł, w przypadku takiego samego świerku kara wyniesie ok. 26 000 zł, dla cisu o skromnej średnicy 50 cm ponad 75000 zł. Tak dla porównania za ścięcie naszego pomnika przyrody, dębu Bartek, teoretycznie kara wyniesie niemalże 3500000 zł.

Ratunek:

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12.
Trybunał Konstytucyjny orzeka:

I
Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II
Przepisy wymienione w części I tracą moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowanie:

TK wziął w obronę poczciwych drwali przyznając, że nieproporcjonalne i niejednokrotnie drakońskie administracyjne kary pieniężne w sposób oczywisty naruszają konstytucyjne zasady ochrony własności, równości, praw jednostki i proporcjonalności prawa.

Zdaniem TK ochrona środowiska naturalnego winna pozostawać pod najwyższą ochrona niemniej jednak stosując prawo należy mieć też na uwadze okoliczności konkretnej sprawy i jednostkowy interes obywatela.

Rada:

Dość prosta – zanim wytniesz drzewo wystąp o zgodę w trybie przewidzianym przez w/w ustawę. Powyższy wyrok TK to rodzaj pomocnej dłoni wyciągniętej do drwali – najlepszą ochronę zapewni Ci działanie zgodne z ustawą przewidującą konieczność uzyskania zezwolenia przed wycinką.

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search