w Prawo cywilne, Zobowiązania

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania. Zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku dnia 14 kwietnia 2015 roku o sygn. akt P 45/12, a uchylone przez ustawę z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, prawo do wystawiania przez banki BTE w dniu dzisiejszym znika z przepisów.

Zniknięcie BTE.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych stanowi przywilej banków, który narusza zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) poprzez umożliwienie bankom, będącym stroną umowy, pominięcia merytorycznego rozpoznania sprawy i wydanie tytułu egzekucyjnego, który zastępuje orzeczenie sądu.

Jak wskazuje TK klient może bronić się przed BTE tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.), ponosząc w związku z tym pełną opłatę stosunkową (5% od wartości roszczenia) i cały ciężar dowodzenia – w warunkach prowadzenia przeciwko niemu egzekucji wiążącej się z zajęciem majątku.

Co to da?

Ano, wydaje się, że da to przede wszystkim więcej pracy sądom, bo skoro bank nie będzie mógł wystawić BTE, to sąd nie będzie mógł go szybciutko zweryfikować i, używając prawniczego żargonu, klepnąć nadając klauzulę wykonalności.

Niemniej jednak bank będzie teraz wierzycielem jak każdy inny – musi dochodzić swych praw starając się uzyskać nakaz zapłaty, od którego dłużnik może wnieść sprzeciw (gdy nakaz był wydany w postępowaniu upominawczym) bądź zarzuty (gdy nakaz wydano w postępowaniu nakazowym).

Po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu rusza proces. Czy to dobrze? Dla dłużnika może i tak, ale z pewnością nie dla banku i innych wierzycieli, których oczekiwania w kolejce po wyrok wydłużą się gdy banki zawalą sądy pracą.

A Ty co sądzisz o tej zmianie?

Foto: Didier Weemaels (unsplash.com)

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search