w Prawo cywilne, Spadki

Od dziś (18 października 2015 roku), jeśli w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie złożysz oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zasadą dziedziczenia będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zmiana ma na celu przede wszystkim ochronę spadkobierców przed odpowiedzialnością za długi spadkowe, które mogłyby być wyższe niż wartość odziedziczonego majątku.

Wykaz i spis inwentarza.

Rewolucja polega na wprowadzeniu ochrony spadkobierców oraz na możliwości samodzielnego określenia co wchodzi w skład odziedziczonego majątku poprzez sporządzenie wykazu inwentarza, składanego w sądzie lub u notariusza. Wykaz inwentarza pełni identyczną funkcję jak spis inwentarza sporządzany przez komornika lub urząd skarbowy.

Wierzyciel będzie mógł jednak zażądać sporządzenia spisu w przypadku kwestionowania wykazu inwentarza.

Stare zasady.

Dotychczas „milczące” przyjęcie spadku oznaczało przyjęcie spadku wprost. Prowadziło to do sytuacji, w której dziedziczyliśmy np. 10.000 zł na koncie bankowym zmarłego i 30.000 zł niespłaconego kredytu. W ogólnym rozrachunku byliśmy biedniejsi o 20.000 zł.

Przyjęcie takiego samego spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiadamy tylko do wysokości 10.000 zł.

Nieco więcej o przyjęciu i odrzuceniu spadku pisałem jakiś czas temu.

Przespanie sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia nie wprowadzi nas już teraz w nieoczekiwane zadłużenie po zmarłym wujku.

Fot.: Mikael Kristenson (unsplash.com)

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search