w Prawo karne

Statystyki udostępniane na Twitterze MSWiA doskonale ukazują jak wielkim problemem jest prowadzenie pojazdów przez kierowców na podwójnym gazie. Codziennie zatrzymywanych jest co najmniej 150 (bywa nawet ponad 300) takich osób.

Przecież impreza skończyła się już dawno.

To chyba najczęstsze, a na pewno jedno z najczęstszych wytłumaczeń dla samego siebie i organów ścigania. Kolejnymi są: wypiłem tylko jedno piwo/jeden kieliszek oraz wypiłem już po wyjściu z samochodu.

Ilość wypitego alkoholu oraz upływ czasu od jego spożycia do chwili badania jest istotna z punktu widzenia zakwalifikowania danego czynu jako wykroczenie lub przestępstwo. I tak:

  • Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Kierujący w takim stanie dopuszcza się wykroczenia.
  • Stan nietrzeźwości natomiast zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Taki kierowca popełnia przestępstwo.

Stan po użyciu alkoholu.

W ramach kwalifikacji danego czynu jako wykroczenia można wskazać trzy typy zachowań:

  • prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
  • prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka,
  • prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego sąd obligatoryjnie orzeknie o zakazie prowadzenia pojazdów.

W pozostałych dwóch przypadkach, tzn. kiedy prowadzony jest pojazd inny niż mechaniczny (zarówno w stanie nietrzeźwości, jak i w stanie po użyciu alkoholu) sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan nietrzeźwości.

Sąd orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji) oraz jeżeli jednocześnie sprawca w czasie popełnienia tego przestępstwa był w stanie nietrzeźwości.

Zakaz orzeka się na okres nie krótszy niż 3 lata. Maksymalnie może być orzeczony na 15 lat, a w pewnych sytuacjach nawet dożywotnio.

Dodatkowo, w razie skazania nietrzeźwego kierowcy sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych (maksymalna wysokość tego świadczenia to 60.000 zł).

Wpływ na wymiar kary i środków karnych ma ocena społecznej szkodliwości czynu, z którą wiąże się kwestia tendencji wzrostowej i spadkowej stężenia alkoholu w organizmie o czym szerzej już wkrótce.

Fot.: Robert Mathews (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search