w Bez kategorii

W dniu wczorajszym została podpisana przez Prezydenta ustawa, która wprowadza świadczenie rodzicielskie. Jego wysokość będzie wynosić 1.000 zł miesięcznie, a otrzymają je rodzice, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka, czyli m.in. bezrobotni, rolnicy i studenci.

Co zostało zmienione?

Obecny stan prawny przewiduje prawo do zasiłku przez okres 52 tygodni – na co składa się urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski – w sytuacji narodzin jednego dziecka – i odpowiednio dłuższe okresy w przypadku narodzin większej ilości dzieci (ciąża mnoga). Uprawnienie takie przysługuje pracownikom, jak również osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Zmiany, mające wejść w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku, polegają na wprowadzeniu świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1.000 zł dla osób bezrobotnych, studentów, rolników i osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych. Przy jednym dziecku świadczenie będzie można pobierać przez 52 tygodnie, czyli rok czasu, licząc od dnia narodzin. Odpowiednio dłuższy będzie ten okres przy większej ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Świadczenie nie będzie się należeć osobom uprawnionym do zasiłku macierzyńskiego lub podobnego świadczenia z tytułu narodzin dziecka w innych niż powszechny systemach ubezpieczeń. Nadto, jeśli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rodzicielskie nie będzie się należeć drugiemu rodzicowi.

Zaznaczyć jeszcze należy, iż świadczenie rodzicielskie dla rolników nie podniesie składek płaconych do KRUS ani nie obciąży budżetu państwa. Umożliwi to zwiększony o 1,5% odpis środków na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS.

Fot.: London Scout (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search