w Prawo karne

Zanim poruszę temat wpływu tendencji spadkowej i wzrostowej na odpowiedzialność karną kierowcy muszę przynajmniej pokrótce opisać zasady i prawidłowy sposób przeprowadzania samego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na wstępie wskazać należy, że badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu analizatora wydechu dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu:
1. metodą spektrometrii w podczerwieni  (np. stacjonarny Alkometr A 2.0, Alkotest 7110) lub
2. utleniania elektrochemicznego (np. Alco-Sensor IV, Alkotest 7410).
Możliwe jest też badanie za pomocą urządzenia wyposażonego w detektor półprzewodnikowy (to np. popularny żółty AlcoBlow bez ustnika, który posiada tylko diodę sygnalizującą o ewentualnej obecności alkoholu w wydychanym powietrzu)

Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez osobę badaną (tak, palenie może wpłynąć na wynik badania).

W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/l, drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie.

W przypadku, gdy uzyskany zostanie wynik ponad 0,00 mg/l podczas pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, drugiego pomiaru dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 15 minut.
Dodatkowo na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem wydechu wskazanym w pkt 2, a wynoszący ponad 0,00 mg/l, należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt 1, przez dokonanie dwóch pomiarów. Zasady ich wykonywania są takie same jak opisywałem powyżej, czyli drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego.

Co jeszcze istotne, w przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/l (czyli przynajmniej kwalifikującego kierowcę na wykroczenie), a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/l, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/l, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Alkohol zalegający.

Opisywana powyżej procedura ma na celu zapobiegnięcie zafałszowaniu wyniku badania przez tzw. alkohol resztkowy, zalegający w jamie ustnej badanego przez kilka minut od spożycia niewielkiej nawet ilości alkoholu zawartego np. w płynach do płukania ust, syropach, słodyczach. Upływ 15 minut wystarcza na wyparowanie alkoholu z ust i przełyku, jego stężenie bardzo szybko bowiem spada.

Jeśli zastanawiasz się teraz co z alkoholem zalegającym w jamie ustnej przy badaniu urządzeniem opisywanym w pkt 1, oznacza to, że czytasz tekst uważnie.

Już wyjaśniam – stacjonarne urządzenie takie jak Alkometr A 2.0 posiada zabezpieczenie przed fałszywie dodatnim pomiarem wynikającym z alkoholu zalegającego w ustach bezpośrednio po spożyciu. Na czym ono polega? Otóż urządzenie dokonuje pomiaru powietrza z ostatniej fazy wydechu, znajdującego się głęboko w płucach, a więc alkohol zawarty w spożywanych produktach, który paruje do powietrza znajdującego się fizjologicznie w jamie ustnej nie jest po prostu badany.

Wiedząc już co to dokładnie jest stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości, jak również znając procedurę przeprowadzania badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, najwyższy czas dowiedzieć się więcej na temat wpływu tendencji spadkowej i wzrostowej stężenia alkoholu w organizmie na odpowiedzialność karną kierowcy, o czym już w kolejnym wpisie.

Fot.: Daniel Tafjord (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search