w Prawo karne

W ostatnich wpisach poruszałem temat prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i stanie po użyciu alkoholu oraz opisywałem procedurę badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, nieco szerzej na temat wpływu tendencji spadkowej i wzrostowej stężenia alkoholu w organizmie na odpowiedzialność karną kierowcy.

Badanie wiele mówiące.

O tendencji wzrostowej lub spadkowej stężenia alkoholu w organizmie można będzie mówić w sytuacji, gdy podczas pierwszego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu urządzenie pomiarowe wykaże, iż kierujący spożywał alkohol, ponieważ przy wyniku wynoszącym ponad 0,00 mg/l konieczne jest wykonanie kolejnego badania, ale o tym już wiecie z tego wpisu.

Jak łatwo się domyślić tendencja będzie wzrostowa jeżeli kolejny wynik będzie wyższy. Analogicznie, przy kolejnym wyniku niższym od pierwszego, mowa będzie o tendencji spadkowej.

Powyższe ma niebagatelne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności karnej. Może się bowiem okazać, że początkowy wynik nie będzie pozwalał na przyjęcie, że kierowca dopuścił się choćby wykroczenia. Przy powtórnym, wyższym wyniku badania i przekroczeniu dolnego progu widełek niestety taka odpowiedzialność zostanie już przypisana.

Dlaczego? Ano dlatego, że stan po użyciu alkoholu (dla wykroczeń) lub też stan nietrzeźwości (dla przestępstw) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności alkoholu w organizmie w określonej przez ustawodawcę ilości. Właśnie zwrot prowadzi do powoduje, że ostatecznie nie będzie brany pod uwagę pierwszy wynik, ale kolejny – wyższy. Wiąże się to z faktem, iż alkohol wchłaniany jest do krwi przez kilka godzin od zakończenia jego spożywania (faza absorpcji). Zdecydowanie większa jest społeczna szkodliwość czynu kierowcy prowadzącego pojazd w niedługim czasie od spożycia alkoholu.

Z praktycznego punktu widzenia inaczej będzie traktowany nietrzeźwy kierowca, który rano wsiadł zbyt wcześnie do samochodu po wieczornej lampce wina, a inaczej ten, który do niego wsiadł, bo myślał (albo co gorsza już nie myślał), że da radę prowadzić, że nie zostanie zatrzymany albo jechał jeszcze dokupić trunków.

Tendencja wzrostowa może zatem skutkować pogorszeniem się sytuacji kierującego pojazdem ponieważ kolejny – odpowiednio wyższy – wynik może doprowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie lub też przestępstwo.

Pamiętać natomiast należy, że tendencja spadkowa, choć korzystniejsza dla oceny społecznej szkodliwości czynu mającej istotne znaczenie dla wymiaru kary i długości orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to jednak nie sprawi, że z pierwszego pomiaru kwalifikującego kierowcę np. na przestępstwo zrobi się wykroczenie, bo i w takim przypadku kluczowy dla kwalifikacji prawnej danego czynu jako przestępstwa bądź wykroczenia będzie najwyższy z otrzymanych wyników.

Fot.: Monica Silva (unsplash.com)

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search