w Bez kategorii

Niewiele czasu ostatnio mamy na pisanie na blogu, nad czym bardzo ubolewamy, niemniej tak mało osób pamięta, że nasza Konstytucja z 02 kwietnia 1997 roku obchodzi dziś swoje 18 urodziny, że nie mogłem nie napisać tych kilku słów. W mediach nie słyszałem ani nie widziałem na ten temat absolutnie nic, może to nie jest ilość lat, którą trzeba by jakoś specjalnie uwznioślać, ale żeby tak zupełnie, nawet ukradkiem i półsłówkiem nic nie wspomnieć?

Jako ciekawostkę warto wskazać, że nie każda Konstytucja posiadała preambułę rozpoczynającą w tak szczególny i podniosły sposób ten jakże ważny akt. W trakcie prac legislacyjnych nad obecnie obowiązującą Konstytucją toczono intensywną debatę dotyczącą właśnie wstępu. Ostatecznie przygotowano tekst odwołujący się do wspólnych dla obywateli wartości:

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie wpisy

Start typing and press Enter to search