w Prawa konsumenta
Ustawa o prawach konsumenta.

We wczorajszym wpisie sygnalizowałem, że 25 grudnia 2014 roku w życie wchodzi nowa ustawa – o prawach konsumenta, która zastąpi dwie inne ustawy: o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Znowelizowane zostaną także przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do sprzedaży. Zmiana jest niezbędna w celu wykonania prawa Unii Europejskiej.

Teraz 14 dni na odstąpienie od umowy.

Ustawa o prawach konsumenta oprócz uregulowania niejasnej do tej pory kwestii ponoszenia opłaty przy odesłaniu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, wprowadzi zmiany istotnie zwiększające nasze bezpieczeństwo jako konsumentów. Podstawową różnicą, którą chciałbym zaznaczyć jest wydłużenie dziesięciodniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa do 14 dni.

Ponadto jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu czternastodniowego terminu. Nowelizacja jest o tyle istotna, że termin ten został wydłużony dość znacznie, bo z 3 miesięcy.

Wydłużeniu, z sześciu miesięcy do roku, uległ też okres domniemania istnienia wady lub jej przyczyny w momencie sprzedaży.

Kupujący pokryje koszt zwrotu.

Kolejną ważną kwestią jest klarowne ustalenie strony, która ma pokryć koszt przesyłki towaru w sytuacji odstąpienia od umowy. Osobą tą jesteśmy my – konsumenci, chyba że przedsiębiorca zgodził się ponieść te koszta lub nie poinformował nas wcześniej o konieczności ich poniesienia. Jest to naprawdę istotna zmiana, która zdecydowanie wpłynie na rozwianie wszelkich wątpliwości pojawiających się do tej pory.

Większe obowiązki sprzedawców.

Nowa ustawa zwiększa również obowiązki sprzedawcy dotyczące informowania klientów m.in. o swoich danych identyfikujących, łącznej cenie wraz z podatkami oraz wszelkich innych kosztach, które musimy ponieść w związku z zakupem. Wspomniane informacje, jak również umowę lub potwierdzenie jej zawarcia, sprzedawca jest zobowiązany wydać nam utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku, o ile na ten inny sposób wyrazimy zgodę.

Wspomniane w tym wpisie modyfikacje są jedynie „pigułką” części znowelizowanych przepisów, a temat praw konsumenta z pewnością wkrótce ponownie poruszymy na blogu.
Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search