w Bez kategorii

Naczelna Rada Adwokacka prosi o poparcie postulatu urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez adwokatów pomoc prawną tak, aby były zgodne ze standardami rynkowymi i stanowiły uczciwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z niniejszym postulatem, jak również do oddania swojego głosu w tej sprawie: Apel Adwokatury

Szanowni Państwo,
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 21 lipca br. zdecydowało się zaprzestać negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną w sprawach z wyboru oraz z urzędu – stawek, które od trzynastu lat nie były waloryzowane. Decyzja Prezydium NRA została spowodowana lekceważeniem postulatów Adwokatury, a prowadzone przez miesiąc rozmowy tkwiły w martwym punkcie. Teraz warunkiem powrotu do rozmów jest przygotowanie przez Ministerstwo projektów rozporządzeń wychodzących naprzeciw postulatom Adwokatury.

Uważamy też, że trzeba o nich ustawicznie przypominać. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie poparcia dla postulatu Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest on bardzo prosty:

Żądamy urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną tak, aby były zgodne ze standardami rynkowymi i stanowiły uczciwe wynagrodzenie za naszą pracę.

Swoje poparcie można wyrazić na stronie www.apeladwokatury.pl do czego serdecznie Państwa namawiam.

Z poważaniem
adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search