w Odszkodowania

Odebrałem dziś telefon od znajomego, który zdziwiony decyzją Sądu o odrzuceniu pozwu postanowił skonsultować swój niemały problem. Chodziło o pozew przeciwko oddziałowi zagranicznego ubezpieczyciela. W odpowiedzi na to pytanie warto zwrócić uwagę na uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. akt. XIII Ga 525/13, w ocenie którego brak zdolności sądowej oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma charakter nieusuwalny, ponieważ nie istnieje możliwość uzyskania tej zdolności przez oddział. W miejsce pozwanego oddziału musiałby wstąpić posiadający zdolność sądową zakład ubezpieczeń, a w konsekwencji nie zostałaby zachowana tożsamości stron.

Tymczasem przepis art. 70 k.p.c. wyklucza wyeliminowanie jednostki pierwotnie wskazanej jako strona i wprowadzenie w jej miejsce do procesu zupełnie innego podmiotu, posiadającego zdolność sądową (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r., sygn. akt I CK 131/04). Jedynym rozstrzygnięciem, które należało podjąć w procesie wszczętym przeciwko oddziałowi zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest odrzucenie pozwu wobec nieusuwalnego pierwotnego braku zdolności sądowej wskazanej w pozwie strony pozwanej (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Należy w tym miejscu zauważyć, iż postępowanie toczące się z udziałem oddziału takiego przedsiębiorcy – strony niemającej zdolności sądowej – dotknięte jest nieważnością (art. 379 § 2 k.p.c.). Warto o tym pamiętać ponieważ to, że sprawa może toczyć się przed sądem kilka lat i uśpi czujność powoda, może doprowadzić do przedawnienia jego roszczeń wobec właściwego podmiotu, który w sprawie nie występuje.

Jakich firm może dotyczyć problem? Jest ich kilkanaście, m.in.: Česká pojišťovna a.s. Oddział w Polsce czy też Avanssur Oddział w Polsce. Wszystkie oddziały zakładów ubezpieczeń wymienione są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Foto: maps.google.pl

Podobne wpisy

Start typing and press Enter to search